08 T6, 2022

Xúc động lễ rửa chân cho cha mẹ tại Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng nhìn lại những hình ảnh xúc động trong lễ rửa chân khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng năm 2019!

771 4
25

Bình luận (4)