08 T6, 2022

Xúc động lễ rửa chân cho cha mẹ tại Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng 2019

“… Xin cho chúng con một lần được khoát nước rửa đôi bàn chân của cha, của mẹ đã chai sần theo nắng gió, vượt qua bao gian khó, dắt dìu chúng con đi về phía tương lai. Bàn chân của cha, bàn chân của mẹ... đã chai sạn vì chúng con…”

771 4
23

Bình luận (4)