13 T5, 2021

Vì sao Đức Phật xuất gia? | Cuộc đời Đức Phật phần 2

Năm 623 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ có một vị Thái tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để xuất gia tìm đạo giải thoát, cứu khổ muôn loài...

257 4
23

13 T5, 2021

Vì sao Đức Phật xuất gia? | Cuộc đời Đức Phật phần 2

Năm 623 trước công nguyên, tại thành Ca Tỳ La Vệ có một vị Thái tử đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan, để xuất gia tìm đạo giải thoát, cứu khổ muôn loài...

257 4
23

Bình luận (4)