30 T10, 2021

Vì sao nói Đức Phật đã thoát khỏi sinh, già, bệnh, chết nhưng Ngài vẫn phải "ra đi"?

Tại sao Đức Phật tu thành chính quả rồi mà vẫn phải nhập Niết Bàn? Con tưởng Ngài đã giác ngộ hết thì sẽ không sinh, lão, bệnh, tử nữa

93 1
10

Bình luận (1)