04 T6, 2022

Vết bớt và những câu chuyện kỳ bí về đầu thai chuyển kiếp là có thật?

Có không ít đứa trẻ khi sinh ra đã mang trên mình những vết chàm và vết bớt kỳ lạ. Nhiều người cho rằng, đó là dấu hiệu của luân hồi, của một sự "đánh dấu" phát sinh ra từ trong một tiền kiếp nào đó, vì đã có những câu chuyện khó ngờ xoay quanh những dấu ấn này. Vậy, theo quan điểm của đạo Phật, mối liên hệ giữa những vết chàm, vết bớt và tiền kiếp được nhìn nhận như thế nào?

108 2
10

04 T6, 2022

Vết bớt và những câu chuyện kỳ bí về đầu thai chuyển kiếp là có thật?

Có không ít đứa trẻ khi sinh ra đã mang trên mình những vết chàm và vết bớt kỳ lạ. Nhiều người cho rằng, đó là dấu hiệu của luân hồi, của một sự "đánh dấu" phát sinh ra từ trong một tiền kiếp nào đó, vì đã có những câu chuyện khó ngờ xoay quanh những dấu ấn này. Vậy, theo quan điểm của đạo Phật, mối liên hệ giữa những vết chàm, vết bớt và tiền kiếp được nhìn nhận như thế nào?

108 2
10

Bình luận (2)