25 T12, 2023

Trần Nhân Tông - Vị Hoàng Đế anh minh - Vị Phật Hoàng - Bậc đại Bồ tát giữa đời

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng tìm hiểu thêm về cuộc đời, đức hạnh của Đức vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông trong video trên đây

8 0
1

Bình luận (0)