28 T4, 2022

Trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa của đoàn Lớp cao học QTKD trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân tại chùa Ba Vàng

Trong buổi hoạt động ngoại khoá tại chùa Ba Vàng, đoàn lớp Cao học Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ tham quan cảnh sắc tươi đẹp mà còn học được những kiến thức vô cùng hữu ích cho công việc của mình.

9 0
1

28 T4, 2022

Trải nghiệm đặc biệt ý nghĩa của đoàn Lớp cao học QTKD trường ĐH Kinh Tế Quốc Dân tại chùa Ba Vàng

Trong buổi hoạt động ngoại khoá tại chùa Ba Vàng, đoàn lớp Cao học Quản trị Kinh doanh trường Đại học Kinh tế Quốc dân không chỉ tham quan cảnh sắc tươi đẹp mà còn học được những kiến thức vô cùng hữu ích cho công việc của mình.

9 0
1

Bình luận (0)