10 T11, 2019

Tình yêu tuổi học trò, nên hay không?

Tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng, không toan tính, vụ lợi. Tình yêu ấy có thể giúp chúng ta có thêm động lực phấn đấu trong học tập, hoàn thiện bản thân. Nhưng nó cũng có thể dẫn chúng ta đến những hệ lụy khó lường. Vậy tình yêu tuổi học trò nên hay không? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ về điều này từ Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video dưới đây!

80 0

10 T11, 2019

Tình yêu tuổi học trò, nên hay không?

Tình yêu tuổi học trò luôn là thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng, không toan tính, vụ lợi. Tình yêu ấy có thể giúp chúng ta có thêm động lực phấn đấu trong học tập, hoàn thiện bản thân. Nhưng nó cũng có thể dẫn chúng ta đến những hệ lụy khó lường. Vậy tình yêu tuổi học trò nên hay không? Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe những chia sẻ về điều này từ Thầy Thích Trúc Thái Minh trong video dưới đây!

80 0
7

Bình luận (0)