10 T11, 2019

Tình yêu tuổi học trò, nên hay không?

Tình yêu tuổi học trò là thứ tình cảm thuần khiết, trong sáng, không toan tính, vụ lợi. Vậy tình yêu tuổi học trò nên hay không?

80 0
9

Bình luận (0)