30 T12, 2019

Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Để nghe những câu chuyện về tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi video trên đây!

359 0
6

Bình luận (0)