30 T12, 2019

Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Tiểu sư Phật Thích Ca Mâu Ni - Thái Tử Tất Đạt Đa nguyên là con của Vua Tịnh Phạn và Hoàng Hậu Ma Da. Thái Tử sinh ra và lớn lên trong dòng dõi tộc ...

359 0
5

Bình luận (0)