24 T6, 2023

Thầy Thích Trúc Thái Minh tặng quà cho khóa sinh có thành tích học tập ưu tú | Khóa tu mùa hè

“Sư Phụ mong các con tiếp tục phát huy tinh thần rèn luyện. Các con là những nhân tài của đất nước. Các con trưởng thành và sẽ làm lợi ích cho nhân quần, xã hội rất nhiều…”

56 0
11

Bình luận (0)