07 T11, 2020

Tấm lòng của Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng gửi tới chùa Quảng Xá - Quảng Bình và nhân dân địa phương

Với tinh thần từ bi, vừa qua, đoàn từ thiện chùa Ba Vàng do Sư Phụ làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến trao quà ủng hộ chùa Quảng Xá và nhân dân xã Tân Ninh

12 0
3

Bình luận (0)