23 T5, 2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đọc thông điệp đại lễ Phật đản PL.2565 của Đức Pháp chủ

Trước tình hình đó, trong thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắn nhủ rằng, hơn bao giờ hết, hiện tại nhân loại cần đón nhận năng lượng niềm tin nơi kho tàng giáo lý vi diệu của Đức Phật...

68 0
4

23 T5, 2021

Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh đọc thông điệp đại lễ Phật đản PL.2565 của Đức Pháp chủ

Trước tình hình đó, trong thông điệp đại lễ Phật đản Phật lịch 2565, Hòa thượng Thích Phổ Tuệ - Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhắn nhủ rằng, hơn bao giờ hết, hiện tại nhân loại cần đón nhận năng lượng niềm tin nơi kho tàng giáo lý vi diệu của Đức Phật...

68 0
4

Bình luận (0)