12 T11, 2021

Quả báo của tội "bắt cá hai tay"

Tình yêu là chuyện tình cảm của hai người. Trong cuộc sống vẫn có những chuyện tình "tay ba", "tay tư", hay thậm chí "tay năm"; khiến cho người bị phản bội rất đau khổ.

4224 16
154

12 T11, 2021

Quả báo của tội "bắt cá hai tay"

Tình yêu là chuyện tình cảm của hai người. Trong cuộc sống vẫn có những chuyện tình "tay ba", "tay tư", hay thậm chí "tay năm"; khiến cho người bị phản bội rất đau khổ.

4224 16
154

Bình luận (16)