06 T11, 2022

"Phước báu xa lìa việc sát sinh" - Kinh Thập Thiện (Bài 4) | Khám phá vườn tâm

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để được nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng nhé!

117 0

06 T11, 2022

"Phước báu xa lìa việc sát sinh" - Kinh Thập Thiện (Bài 4) | Khám phá vườn tâm

Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video để được nghe Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng nhé!

117 0
8

Bình luận (0)