04 T6, 2022

Phiền não đến từ đâu? Làm sao để loại trừ phiền não?

Phiền não đến từ đâu? Những nguồn sinh ra phiền nào là gì? Làm sao để loại trừ phiền não? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

116 0
2

04 T6, 2022

Phiền não đến từ đâu? Làm sao để loại trừ phiền não?

Phiền não đến từ đâu? Những nguồn sinh ra phiền nào là gì? Làm sao để loại trừ phiền não? Mời quý Phật tử và các bạn cùng theo dõi video.

116 0
2

Bình luận (0)