04 T3, 2019

Phật tử tại gia sống thế nào là "Chính tinh tấn"?

Cho con được kính hỏi: “Nếu con tinh tấn thức khuya dậy sớm, nhịn ăn, bớt mặc, hăng say kinh doanh chân chính để kiếm tiền xây nhà, mua xe, nuôi vợ con để cho cuộc sống được sung túc thì đó là thiện hay ác; là chính tinh tấn hay tà tinh tấn ạ? ”...

63 0

04 T3, 2019

Phật tử tại gia sống thế nào là "Chính tinh tấn"?

Cho con được kính hỏi: “Nếu con tinh tấn thức khuya dậy sớm, nhịn ăn, bớt mặc, hăng say kinh doanh chân chính để kiếm tiền xây nhà, mua xe, nuôi vợ con để cho cuộc sống được sung túc thì đó là thiện hay ác; là chính tinh tấn hay tà tinh tấn ạ? ”...

63 0
6

Bình luận (0)