04 T3, 2019

Pháp tu giải thoát cho Phật Tử tại gia?

Năm nay con 35 tuổi, cho con hỏi người Phật tử tại gia phải tu như thế nào để được giải thoát trong kiếp này ạ? Trong lòng con luôn nghĩ tới giác ngộ giải thoát mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu...

175 0

04 T3, 2019

Pháp tu giải thoát cho Phật Tử tại gia?

Năm nay con 35 tuổi, cho con hỏi người Phật tử tại gia phải tu như thế nào để được giải thoát trong kiếp này ạ? Trong lòng con luôn nghĩ tới giác ngộ giải thoát mà chưa biết phải bắt đầu từ đâu...

175 0
8

Bình luận (0)