18 T1, 2024

Pháp thoại: "Ý nghĩa thành Đạo" | Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo PL.2567 - DL.2024

Pháp thoại: "Ý nghĩa thành Đạo" | Kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo PL.2567 - DL.2024, ngày 08/12/QM (tức 18/01/2024)

118 0
2

Bình luận (0)