14 T8, 2022

Phần mở đầu - Kinh thập thiện bài 1| Khám phá vườn tâm|

Thầy Thích Trúc Thái Minh giảng pháp thoại: "Kinh thập thiện, bài 1 - Phần mở đầu" cho CLB Tuổi Trẻ chùa Ba Vàng trong chương trình Tuổi Trẻ Khám Phá Vườn Tâm

53 0
5

Bình luận (0)