29 T4, 2022

Phân biệt bùa chú và trấn yểm | Vì sao không nên dùng bùa chú, trấn yểm?

Thưa Thầy bùa chú với trấn yểm có khác nhau không ạ? Việc đặt tứ linh dưới đất như thế liệu có gây ra hậu quả xấu không? Và làm thế nào để hóa giải ạ?

38 0
0

29 T4, 2022

Phân biệt bùa chú và trấn yểm | Vì sao không nên dùng bùa chú, trấn yểm?

Thưa Thầy bùa chú với trấn yểm có khác nhau không ạ? Việc đặt tứ linh dưới đất như thế liệu có gây ra hậu quả xấu không? Và làm thế nào để hóa giải ạ?

38 0
0

Bình luận (0)