25 T7, 2021

Đã lỡ phá thai - Làm sao để giảm tội lỗi, quả báo khổ đau?

Nhân quả, nghiệp báo của việc phá thai như thế nào? Làm sao để giảm tội lỗi, quả báo khổ đau khi đã trót nạo phá thai?

301 0
7

25 T7, 2021

Đã lỡ phá thai - Làm sao để giảm tội lỗi, quả báo khổ đau?

Nhân quả, nghiệp báo của việc phá thai như thế nào? Làm sao để giảm tội lỗi, quả báo khổ đau khi đã trót nạo phá thai?

301 0
7

Bình luận (0)