27 T2, 2019

Nghiệp là gì? Nhân quả là gì?

Xin Thầy chỉ dạy cho con: Nghiệp là gì? Khi nào mới có? Nhân quả là gì? Nghiệp và nhân quả giống và khác nhau như thế nào ạ?...

44 0
6

Bình luận (0)