08 T9, 2023

Nghiệp gì khiến một người bị mất tài sản? Làm sao để chuyển nghiệp?

Kính mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây

47 3
107

Bình luận (3)