Những lời Đức Phật thuyết giảng chính là lời vàng, là kim ngôn cao thượng về chân lý cuộc đời. Suốt 49 năm hoằng Pháp, độ sinh; Ngài đã đi khắp nơi truyền giảng chân lý, dẫn dắt chúng sinh từ bến mê về nẻo giác. Những lời giảng của Ngài được kết tập, ghi chép lại trong các bộ kinh điển.
Đức Phật đã nhập Niết bàn, chúng ta chỉ thấy Ngài qua giáo Pháp. Chư Tăng chính là sứ giả Như Lai, thay Phật hoằng hóa đạo màu, giữ gìn mạng mạch Phật Pháp. Chư Tăng là những người từ bỏ cuộc sống trần gian để xuất gia, sống một cuộc đời thanh đạm nhưng toàn thiện, viên mãn về đức hạnh, trí tuệ. Con đường đó đầy rẫy chông gai, chướng ngại nhưng vô cùng cao quý. Đó là con đường Đức Phật và các bậc Thánh đệ tử đã đi.
Vậy, những lời vàng Đức Phật thuyết sau khi thành đạo là gì? Tăng đoàn – đoàn thể những con người cao quý được hình thành như thế nào?
Câu trả lời này sẽ có trong Pháp thoại: “Lời vàng và đoàn thể những con người cao quý” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây.

Các video bạn nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận