26 T4, 2022

Linh thiêng lễ dâng hoa kính mừng Đức Phật đản sinh | Hoài niệm lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2021

Hướng tới kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, kính mời quý vị cùng hoài niệm không khí thiêng liêng trong lễ dâng hoa kính mừng khánh đản Đức Thế Tôn tại chùa Ba Vàng năm 2021!

267 0
6

26 T4, 2022

Linh thiêng lễ dâng hoa kính mừng Đức Phật đản sinh | Hoài niệm lễ Phật Đản chùa Ba Vàng 2021

Hướng tới kỷ niệm ngày Đức Phật đản sinh, kính mời quý vị cùng hoài niệm không khí thiêng liêng trong lễ dâng hoa kính mừng khánh đản Đức Thế Tôn tại chùa Ba Vàng năm 2021!

267 0
6

Bình luận (0)