07 T8, 2022

Lễ Vu Lan Báo Hiếu (PL.2566 - DL.2022) | Chùa Ba Vàng, ngày 10/7/Nhâm Dần

Lễ Vu Lan Báo Hiếu (PL.2566 - DL.2022) | Chùa Ba Vàng, ngày 10/7/Nhâm Dần (tức ngày 07/8/2022)

24 0
2

Bình luận (0)