21 T1, 2020

Làm thế nào để giúp người thân tránh nghiệp sát sinh?

Vào dịp Tết, các gia đình thường giết gà, mổ lợn để mời tiệc và cúng lễ gia tiên ... Làm thế nào để giúp người thân tránh nghiệp sát sinh? ...

63 0

21 T1, 2020

Làm thế nào để giúp người thân tránh nghiệp sát sinh?

Vào dịp Tết, các gia đình thường giết gà, mổ lợn để mời tiệc và cúng lễ gia tiên ... Làm thế nào để giúp người thân tránh nghiệp sát sinh? ...

63 0
9

Bình luận (0)