04 T6, 2022

Làm sao phân biệt người phàm, bậc Thánh?

Các bậc Thánh lại được nói mình đã chứng Thánh thì làm sao chúng con có thể nhận biết được ai đã là bậc Thánh để mà nương tựa ạ? Thầy có thể giảng giải cho con được không? Làm sao con có thể biết được người phàm và bậc Thánh ạ?

36 0
1

04 T6, 2022

Làm sao phân biệt người phàm, bậc Thánh?

Các bậc Thánh lại được nói mình đã chứng Thánh thì làm sao chúng con có thể nhận biết được ai đã là bậc Thánh để mà nương tựa ạ? Thầy có thể giảng giải cho con được không? Làm sao con có thể biết được người phàm và bậc Thánh ạ?

36 0
1

Bình luận (0)