25 T11, 2021

Làm sao để chuyển hóa cha mẹ không tốt?

"Kính bạch Thầy! Con luôn biết làm con thì phải hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên cha con là một người cha không tốt, thường xuyên đánh chửi mẹ con con khiến con không thể dành sự kính trọng cho ông ấy. Bây giờ con phải ứng xử thế nào để cha con tốt lên được ạ?"

58 0
11

25 T11, 2021

Làm sao để chuyển hóa cha mẹ không tốt?

"Kính bạch Thầy! Con luôn biết làm con thì phải hiếu thảo với cha mẹ. Tuy nhiên cha con là một người cha không tốt, thường xuyên đánh chửi mẹ con con khiến con không thể dành sự kính trọng cho ông ấy. Bây giờ con phải ứng xử thế nào để cha con tốt lên được ạ?"

58 0
11

Bình luận (0)