08 T12, 2020

Làm sao để bớt ham thích ngoại tình, thoát nghiệp tà dâm?

“...con đã có gia đình với hai con. Nhưng con đang rất khổ sở vì mắc phải nghiệp tà dâm. Dù con đã cố gắng hết sức, nhưng con vẫn lén vợ đi ngoại tình. Con đã nghe kinh Pháp để tu nhưng vẫn không giảm được tí nào, vì con rất thích cảm giác khi đi ngoại tình. Con cảm thấy rất là tội lỗi. Con mong Thầy giúp con tìm ra lối thoát.”

1279 12
80

08 T12, 2020

Làm sao để bớt ham thích ngoại tình, thoát nghiệp tà dâm?

“...con đã có gia đình với hai con. Nhưng con đang rất khổ sở vì mắc phải nghiệp tà dâm. Dù con đã cố gắng hết sức, nhưng con vẫn lén vợ đi ngoại tình. Con đã nghe kinh Pháp để tu nhưng vẫn không giảm được tí nào, vì con rất thích cảm giác khi đi ngoại tình. Con cảm thấy rất là tội lỗi. Con mong Thầy giúp con tìm ra lối thoát.”

1279 12
80

Bình luận (12)