22 T4, 2019

Không muốn đi xem bói nữa khi nghe hai câu chuyện này

Xem bói, xem toán, tử vi tràn lan trên mạng xã hội. Trong buổi giảng Pháp, Sư Phụ đã phân tích rõ về vấn đề này trên góc nhìn của đạo Phật.

106 0
12

Bình luận (0)