17 T7, 2019

Khóa tu mùa hè chùa Ba Vàng có những gì?

Các bạn đã tham gia khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng bao giờ chưa? Các bạn có muốn biết khóa tu mùa hè tại chùa Ba Vàng diễn ra như thế nào không?

1260 0
16

Bình luận (0)