13 T1, 2022

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH: Hiến máu - Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng chung tay vượt qua đại dịch

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH: Hiến máu - Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng chung tay vượt qua đại dịch

14 0
1

13 T1, 2022

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH: Hiến máu - Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng chung tay vượt qua đại dịch

KHAI MẠC CHƯƠNG TRÌNH: Hiến máu - Tăng Ni, Phật tử chùa Ba Vàng chung tay vượt qua đại dịch

14 0
1

Bình luận (0)