08 T5, 2021

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra như thế nào? | Cuộc đời Đức Phật phần 1

Đức Phật có thật hay không? Ngài xuất thân từ đâu, sinh ra như thế nào? Sự hiện sinh của Ngài có những điều kỳ lạ đặc biệt nào?...

122 0
15

08 T5, 2021

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra như thế nào? | Cuộc đời Đức Phật phần 1

Đức Phật có thật hay không? Ngài xuất thân từ đâu, sinh ra như thế nào? Sự hiện sinh của Ngài có những điều kỳ lạ đặc biệt nào?...

122 0
15

Bình luận (0)