08 T11, 2022

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra như thế nào? | Cuộc đời Đức Phật phần 1

Đức Phật có thật hay không? Ngài xuất thân từ đâu, sinh ra như thế nào? Sự hiện sinh của Ngài có những điều kỳ lạ đặc biệt nào?...

122 99
685

Bình luận (99)