31 T12, 2019

Đức Phật có kiêu mạn không khi vừa đản sinh đã tuyên bố rằng: "Ta là tôn quý nhất"?

Mỗi bước chân của Đức Phật đều có hoa sen đỡ chân. Và bước đi cuối cùng Ngài dừng lại, một tay chỉ trời, một tay chỉ đất và tuyên bố rằng:"Thiên thượng ...

10 0
3

Bình luận (0)