Muốn được hưởng phúc nhiều đời là điều mà hầu hết ai trong chúng ta cũng mong cầu. Bởi phước báu chính là tấm áo bảo vệ chúng ta trước những sự khổ trong cuộc đời và giúp chúng ta được bình an, hạnh phúc dù ở bất cứ đâu.
Trong cuộc sống, có rất nhiều người được sinh vào gia đình có điều kiện tốt, của cải đầy đủ, được đáp ứng nhu cầu một cách dễ dàng. Những người được thụ hưởng ngũ dục đầy đủ như vậy là người có phúc báu. Phúc này là phúc báu hữu lậu do họ tạo ra trong quá khứ. Và nếu họ chỉ hưởng phước mà không tiếp tục tạo thêm thì phước báu sẽ hết, giống như nếu không làm ra tiền thì dù có núi tiền, ăn cũng hết.
Vậy phải làm thế nào để được hưởng phúc lâu dài, không chỉ trong đời này mà còn nhiều đời, nhiều kiếp về sau?
Mời quý Phật tử và các bạn cùng lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh trong video trên đây!

Các bài nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận