21 T12, 2019

Cờ bạc - lô đề - ngoại tình - 3 thứ khiến bạn mất phúc báu rất nhanh

Cờ bạc, lô đề là một trong những tệ nạn xã hội mà người xưa thường châm biếm. Đó là trò chơi mang tính chất may rủi, khơi gợi lòng tham lam, ích kỷ, xấu ác

63 0

21 T12, 2019

Cờ bạc - lô đề - ngoại tình - 3 thứ khiến bạn mất phúc báu rất nhanh

Cờ bạc, lô đề là một trong những tệ nạn xã hội mà người xưa thường châm biếm. Đó là trò chơi mang tính chất may rủi, khơi gợi lòng tham lam, ích kỷ, xấu ác

63 0
5

Bình luận (0)