28 T3, 2020

Chuyện Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật và bài học ý nghĩa đằng sau

Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một trong những người có niềm ganh ghét, đố kị rất lớn với Đức Phật nên nhiều lần lập mưu ác hại Ngài

1 0
0

28 T3, 2020

Chuyện Đề Bà Đạt Đa hãm hại Phật và bài học ý nghĩa đằng sau

Trong cuộc đời hành đạo của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa là một trong những người có niềm ganh ghét, đố kị rất lớn với Đức Phật nên nhiều lần lập mưu ác hại Ngài

1 0
0

Bình luận (0)