Tam Bảo có công năng bảo hộ, là ruộng phước bậc nhất và là nơi cứu độ cho tất cả chúng sinh. Tam Bảo cũng là chỗ cho tất cả chúng sinh quay về nương tựa. Vì trong Tam Bảo có tất cả những giá trị để giúp chúng sinh được giác ngộ, đi đến giải thoát luân hồi sinh tử, muôn đời vĩnh kiếp được an lạc.

Tam Bảo chính là chỗ nương tựa vững chắc nhất cho tất cả chúng ta
Tam Bảo chính là chỗ nương tựa vững chắc nhất cho tất cả chúng ta

Trong cuộc đời nhiều sóng gió và biến động, có được một nơi cho chúng ta dựa vào là rất quan trọng. Như nhà bác học Ác-si-mét có một câu nói nổi tiếng là “Hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nhấc bổng cả Trái Đất”. Quả thật, nếu chúng ta có một điểm tựa vững chắc thì chúng ta sẽ mạnh mẽ, yên tâm để vượt qua mọi khó khăn, chướng ngại.
Và Tam Bảo chính là một nơi nương tựa vững chắc, không bao giờ thay đổi, dao động. Người nào biết quay về nương tựa Tam Bảo sẽ được lợi ích rất lớn. Trong video “Chỗ nương tựa vững chắc” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, chúng ta sẽ hiểu hơn về ân đức của Tam Bảo, từ đó vững niềm tin quay về quy y Phật, Pháp, Tăng.

Các video bạn nên xem: 

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài