04 T6, 2022

Cha mẹ có được đưa tang con? Vì sao có tục kiêng đưa tang con cái?

Em họ của con không may bị tai nạn mới mất. Hôm đưa tang, mợ muốn tiễn em lần cuối ra mộ nhưng ông bà không đồng ý cho mợ đi. Bà con nói từ xưa tới giờ không ai đời cha mẹ lại đi đưa tang con. Vậy nên, cuối cùng mợ con phải ở nhà, rồi mợ cứ khóc suốt. Con nhìn thấy rất tội. Con không hiểu tại sao phải như thế? Bố con bảo vì con chết trước cha mẹ là bất hiếu, là trốn nợ đời, nên bố mẹ không đưa tang hay để tang con. Con kính thưa Thầy, điều này có đúng không ạ? Nếu bố mẹ vẫn đi đưa tang và để tang con thì có bị làm sao không ạ?

91 0
2

04 T6, 2022

Cha mẹ có được đưa tang con? Vì sao có tục kiêng đưa tang con cái?

Em họ của con không may bị tai nạn mới mất. Hôm đưa tang, mợ muốn tiễn em lần cuối ra mộ nhưng ông bà không đồng ý cho mợ đi. Bà con nói từ xưa tới giờ không ai đời cha mẹ lại đi đưa tang con. Vậy nên, cuối cùng mợ con phải ở nhà, rồi mợ cứ khóc suốt. Con nhìn thấy rất tội. Con không hiểu tại sao phải như thế? Bố con bảo vì con chết trước cha mẹ là bất hiếu, là trốn nợ đời, nên bố mẹ không đưa tang hay để tang con. Con kính thưa Thầy, điều này có đúng không ạ? Nếu bố mẹ vẫn đi đưa tang và để tang con thì có bị làm sao không ạ?

91 0
2

Bình luận (0)