28 T4, 2020

Cầu nguyện, tụng kinh Tam Bảo với đầy đủ đức tin để vượt qua đại dịch Covid -19

Việc cầu nguyện, tụng kinh Tam Bảo có công năng diệu dụng thế nào trong việc hóa giải dịch bệnh? Và tụng kinh như thế nào để được lợi ích?...

1 27
68

Bình luận (27)