05 T12, 2020

Câu chuyện người con cắt thịt để nuôi sống cha mẹ

Đức Phật là tấm gương hiếu hạnh sáng ngời của nhân loại. Những giáo lý của Ngài không chỉ giúp cho chúng sinh thoát khổ mà còn khơi dậy những thiện tâm

393 8
35

Bình luận (8)