04 T2, 2021

Cách để giải hạn theo lời Phật dạy?

Kính thưa Thầy, năm vừa rồi vợ chồng con gặp rất nhiều chuyện không may, làm ăn lỗ vốn vẫn chưa hoàn lại được; bố con thì gặp tai nạn phải nằm liệt...

45 0
20

04 T2, 2021

Cách để giải hạn theo lời Phật dạy?

Kính thưa Thầy, năm vừa rồi vợ chồng con gặp rất nhiều chuyện không may, làm ăn lỗ vốn vẫn chưa hoàn lại được; bố con thì gặp tai nạn phải nằm liệt...

45 0
20

Bình luận (0)