15 T8, 2020

Cách để chuyển nghiệp, thoát khỏi ân oán, khổ đau

Để lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video “Cách để chuyển nghiệp” trên đây.

12271 16
137

Bình luận (16)