15 T8, 2020

Cách để chuyển nghiệp, thoát khỏi ân oán, khổ đau

Câu hỏi: “... có vấn đề hiện con vẫn chưa hiểu rõ: Ví dụ đời này con giết một con chó trước, đời sau con và con chó ấy gặp lại nhau. Theo luật nhân quả thì con phải bị con vật ấy đòi lại mạng là đúng. Nhưng nếu con chó đó giết con thì nó phải chịu quả báo của việc sát sinh. Sau này con lại tiếp tục báo oán nó, rồi nó lại báo oán lại con. Như vậy thì nghiệp báo của con và con chó đó bao giờ mới dừng? Và khi con là người giết con chó trước như vậy thì có công bằng với nó hay không ạ?” Để lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video “Cách để chuyển nghiệp” trên đây.

5 2
10

15 T8, 2020

Cách để chuyển nghiệp, thoát khỏi ân oán, khổ đau

Câu hỏi: “... có vấn đề hiện con vẫn chưa hiểu rõ: Ví dụ đời này con giết một con chó trước, đời sau con và con chó ấy gặp lại nhau. Theo luật nhân quả thì con phải bị con vật ấy đòi lại mạng là đúng. Nhưng nếu con chó đó giết con thì nó phải chịu quả báo của việc sát sinh. Sau này con lại tiếp tục báo oán nó, rồi nó lại báo oán lại con. Như vậy thì nghiệp báo của con và con chó đó bao giờ mới dừng? Và khi con là người giết con chó trước như vậy thì có công bằng với nó hay không ạ?” Để lắng nghe câu trả lời từ Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, kính mời quý Phật tử và các bạn theo dõi video “Cách để chuyển nghiệp” trên đây.

5 2
10

Bình luận (2)