05 T12, 2020

Ai cũng có "4 bà vợ" nhưng chỉ một bà vợ chung thủy với ta - bài học cuộc sống cực kỳ ý nghĩa

Mỗi người chúng ta dù là con trai hay con gái đều có 4 bà vợ. Trong đó, có 3 bà vợ được ta yêu thương, chăm sóc nhưng lại không chung thủy với ta. Còn bà vợ mà ta không quan tâm nhiều thì lại chung thủy, chết cũng đi theo ta. Đó chính là những hình ảnh tượng trưng cho những điều gần gũi xung quanh ta. Kính mời quý Phật tử và các bạn lắng nghe những bài học cuộc sống ý nghĩa qua câu chuyện về "4 bà vợ" trong video trên đây!

87 1

05 T12, 2020

Ai cũng có "4 bà vợ" nhưng chỉ một bà vợ chung thủy với ta - bài học cuộc sống cực kỳ ý nghĩa

Mỗi người chúng ta dù là con trai hay con gái đều có 4 bà vợ. Trong đó, có 3 bà vợ được ta yêu thương, chăm sóc nhưng lại không chung thủy với ta. Còn bà vợ mà ta không quan tâm nhiều thì lại chung thủy, chết cũng đi theo ta. Đó chính là những hình ảnh tượng trưng cho những điều gần gũi xung quanh ta. Kính mời quý Phật tử và các bạn lắng nghe những bài học cuộc sống ý nghĩa qua câu chuyện về "4 bà vợ" trong video trên đây!

87 1
6

Bình luận (1)