05 T12, 2020

5 Nỗi khổ của người phụ nữ mà đàn ông cần yêu thương và chia sẻ

Phụ nữ là một nửa của thế giới, là người mẹ, người vợ trong gia đình, nên có thể nói phụ nữ là người "mang nặng, đẻ đau" ra nhân loại.

41 0
6

Bình luận (0)