21 T11, 2020

Ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”. Đây là ngày tôn vinh và tri ân những người hoạt động trong ngành giáo dục...

1 0
0

21 T11, 2020

Ý nghĩa của ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Từ lâu, ngày 20/11 đã trở thành ngày lễ “tôn sư trọng đạo”. Đây là ngày tôn vinh và tri ân những người hoạt động trong ngành giáo dục...

1 0
0

Bình luận (0)