22 T1, 2020

Vấn đáp về cách cúng dường Tam Bảo

Cúng dường Tam Bảo có cần bạch Phật không? Hay chỉ bỏ vào hòm công đức là được lợi ích? Mời quý vị và các bạn lắng nghe câu trả lời qua video sau đây!

269 0
9

Bình luận (0)