[Video Trước khi đản sinh, Đức Phật Thích Ca là ai?” được trích trong bài giảng kinh Mi Tiên vấn đáp câu 131” được Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng vào ngày 30/3/2018]
Đức Phật Thích Ca là một con người siêu việt, thế gian không ai sánh bằng. Để chứng ngộ quả vị Phật, trong vô lượng kiếp trước, Ngài đã tu hành không dừng nghỉ, dù phải bỏ thân cũng quyết không bỏ đạo. Trong lịch sử Phật giáo, có nhiều câu chuyện kể về tiền thân của Đức Phật, sẵn sàng hy sinh thân mình để cứu chúng sinh. Trong đó, có câu chuyện kể rằng: Khi thấy một con hổ cái đang sắp chết vì đói, nó sắp sửa phải ăn thịt con của mình; Ngài đã quyết định hiến tặng thân thể của mình cho hổ ăn. Câu chuyện cho thấy tấm lòng từ bi, vị tha, yêu thương muôn loài của Ngài.

>>> Tiểu sử Phật Thích Ca Mâu Ni từ lúc đản sinh đến khi nhập Niết Bàn

Trước khi giáng sinh hạ phàm để hóa độ chúng sinh, Đức Bồ Tát Hộ Minh – tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát tất cả các nhân duyên để Ngài đản sinh vào thế giới Ta bà
Trước khi giáng sinh hạ phàm để hóa độ chúng sinh, Đức Bồ Tát Hộ Minh – tiền thân của Đức Phật Thích Ca đã quán sát tất cả các nhân duyên để Ngài đản sinh vào thế giới Ta bà

Như vậy, tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật ở hiện kiếp này hay ở các kiếp trước, chúng ta có thể rút ra rất nhiều bài học từ mỗi việc làm, mỗi hạnh nguyện của Ngài.
Vậy, nhân duyên Ngài được Phật Nhiên Đăng thọ ký cho thành Phật là gì? Trong kiếp áp chót, trước khi thành Phật, Ngài là ai?
Thông qua video: “Trong các kiếp trước, Đức Phật Thích Ca là ai?” do Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh giảng trên đây, quý Phật tử sẽ hiểu thêm về cuộc đời của Ngài, từ đó có thêm tư lương trên bước đường tu tập.

Các bài nên xem:

Content Protection by DMCA.com

Ban Quản Trị

Xem tất cả các bài

1 bình luận