01 T7, 2021

Tiết lộ sự thật cuộc đời ít ai biết (rất đặc biệt)

Tất cả chúng sinh đều phải chịu cái khổ của sinh, già, bệnh, chết. Vậy trên thế gian này có gì là vĩnh cửu hay không? Đâu mới là sự thật cuộc đời?

3323 11
113

01 T7, 2021

Tiết lộ sự thật cuộc đời ít ai biết (rất đặc biệt)

Tất cả chúng sinh đều phải chịu cái khổ của sinh, già, bệnh, chết. Vậy trên thế gian này có gì là vĩnh cửu hay không? Đâu mới là sự thật cuộc đời?

3323 11
113

Bình luận (11)