05 T6, 2024

Pháp thoại: Tiền kiếp của tỳ kheo Nan Đà | Tích truyện Pháp cú (Bài 9 - Phần 2)

Pháp thoại: Tiền kiếp của tỳ kheo Nan Đà | Tích truyện Pháp cú (Bài 9 - Phần 2) | Thầy Thích Trúc Thái Minh, ngày 19/4/Giáp Thìn (tức ngày 05/6/2024)

93 0
4

Bình luận (0)